Onze missie 

uitgelicht2 sara thuiszorg

Onze missie is het leveren van goede zorg die bij iedere cliënt past! We staan voor een open communicatie met elkaar en met de cliënt.
Wij stellen de cliënten altijd centraal en helpen mensen hun leven te leven zoals zij dit willen. Om dit te realiseren werken we samen met andere hulpverleners om de kwaliteit van leven te verbeteren waardoor de cliënt zelfstandiger wordt.

Voor mensen die moeilijk aansluiting vinden binnen de Nederlandse multiculturele samenleving willen we gaan kijken naar een begeleiding die daarbij past. Wat heeft deze cliënt nodig om te kunnen participeren in de maatschappij? De zelfredzaamheid wordt gestimuleerd door samen met hen te kijken wat nodig is, dit kunnen gezamenlijke activiteiten zijn waarbij de cliënten onder de mensen komt en op die manier de cultuur en taal leert kennen.

Daarnaast helpen we mensen die ingeburgerd zijn maar zich niet (volledig) kunnen ontplooien. Dit kan komen door verschillende factoren als: niet durven, denken dat ze het niet kunnen, schaamte etc. Deze groep mensen proberen we te begeleiden tot zelfstandigheid.