Begeleiding in groepsverband

groepsaktiviteiten

 

Bij Thuiszorg Anahid vinden wij het belangrijk dat iedereen mee doet! Wij willen dat iedereen de dag leuk en zinvol doorbrengt. De activiteiten kunnen op verschillende wijze plaatsvinden, zoals: een Bingo middag, samen kaarten, gezellig breien etc. Daarnaast bieden we activiteiten buiten de deur aan., zoals: een stuk wandelen of picknicken.

Er wordt ook een grote variatie van maaltijden verzorgd. We beginnen met een bak koffie en eindigen met een heerlijke warme maaltijd voor iedereen! 
Tijdens de dagbesteding proberen we gezamenlijk de kwaliteit te waarborgen, dit doen we door een luisterend oor te bieden voor onze cliënten.

Het hebben van een zinvolle dagbesteding is een fundamenteel element in iemands leven. Ook in dat van de ouder wordende mens. Thuiszorg Anahid b.v. ondersteunt hierbij als dat nodig is. Het hebben van dagbesteding zorgt voor verrijking. Het zorgt niet alleen voor een dagritme, maar geeft betekenis aan het dagelijkse leven. Het gevoel zinvol bezig te zijn, iets toe te kunnen voegen met een bijdrage, plezier te beleven, uitgedaagd worden en in verbinding staan met anderen.

Bij Thuiszorg Anahid b.v. worden activiteiten bij de dagopvang aangeboden die we professioneel begeleiden. We kijken naar de behoeften, de cultuur, de afkomst, de leeftijd, de waarden en normen van de cliënten.

Thuiszorg Anahid b.v. is een multiculturele thuiszorgorganisatie. Onze kracht zit hem in het feit dat wij ook zorg kunnen bieden aan mensen die de Nederlandse taal niet- of niet goed beheersen. Binnen onze organisatie worden er vijf talen gesproken namelijk: Armeens, Arabisch, Koerdisch, Assyrisch en Nederlands.

Doelstelling

Het doel van dagopvang is om meer herkenbare dagstructuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig zijn, maar ook zinvol zijn. Die sociale contacten zijn niet alleen plezierig, ze kunnen ook bijdragen aan uw welbevinden. De activiteiten sluiten altijd aan op uw behoeften.

Uitgangspunten

Uw netwerk werkt

Het is fijn voor onze cliënten dat ze terecht kunnen bij mensen die ze kennen. Familie, vrienden, cultuur  en landgenoten. Dat heet: het sociaal netwerk. Bij ons leert u hoe u uw netwerk uitbreidt, versterkt en behoudt.

Eigen regie

Eigen regie is het vermogen van een persoon om zelf te bepalen op welke wijze hij het eigen leven inricht (wonen, werken, sociale contacten) en hoe de zorg en-of begeleiding bij eventuele ziekte daarbij wordt ingevuld. Bij Thuiszorg Anahid b.v. leert u hoe u zich zo goed mogelijk kunt redden in het leven. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werk en recreatie, financiën, psychische gezondheid en sociale relatie.

Talent & ambitie

Samen gaan we op zoek naar de talenten van onze cliënten. Ze ontwikkelen deze talenten en gaat daarmee aan de slag. Bijvoorbeeld in de dagopvang of met (vrijwilligers) werk.

Fit & Vitaal

Hoe fit voelt de cliënt van Thuiszorg Anahid b.v. zich? En hoe gaat het met bewegen? Bij ons werkt u aan uw conditie en gezondheid. U krijgt een individueel programma, maar traint in een groep. Wel zo gezellig.

Vaardig & Creatief

In onze dagopvang leert u nieuwe vaardigheden. Ook gaat u aan de slag met dingen die u misschien nog niet zo goed kunt zoals bijvoorbeeld creatieve vaardigheden, technische vaardigheden en sociale vaardigheden.

Communicatie

Communiceren kan lastig zijn voor de cliënten van Thuiszorg Anahid b.v. Bijvoorbeeld door afasie of cliënten die geen Nederlandse taal spreken of begrijpen. Wilt u beter leren communiceren vanuit mogelijkheden? Wij ondersteunen u graag. Ook met het communiceren via sociale media.

Het programma

Het doel van de dagopvang en de activiteiten zijn, mensen de gelegenheid geven zinvol bezig te zijn. Het is een middel tegen passiviteit en verveling. Tevens wordt zodoende gelegenheid gegeven onderling contact te maken. Dit doen wij door middel van activiteitenbegeleiding.

Activiteitenbegeleiding is niet meer weg te denken het is een onderdeel van het zorgproces. Men moet bij activiteitenbegeleiding vooral denken aan eenvoudige activiteiten zoals handenarbeid, gezelschapsspelen, etc. De aard van de activiteit moet afgestemd zijn op het niveau en op de eventuele beperkingen van de cliënt. Dit gebeurd door middel van een vaste structuur en een gezellige sfeer aan te bieden.

Wij bieden onze activiteiten aan op maandag, woensdag en vrijdag. Wij kunnen zorgdragen voor vervoer van en naar de dagopvang.

Dagindeling
10.00 uur Aanwezig, ontvangst met koffie en thee
11.00 uur Activiteit
12.30 uur Lunch
13.15 uur Rusten/Tijd voor uzelf
14.00 uur Koffie/Thee
14.30 uur Activiteit
16.00 uur Soep en broodje

18.00 uur Afsluiting

Gediplomeerd personeel
Tijdens de dagopvang is er gediplomeerd personeel aanwezig, een verzorgende en een begeleider. Zij kunnen daar waar gewenst cliënten helpen met toiletbezoek en ze attenderen op medicijngebruik.

Activiteitenaanbod

 • Zintuigenactivering
 • R.O.T.-oefeningen (realiteit oriëntatie training)
 • Creatieve activiteiten
  • o Schilderen
  • o Handwerken
  • o Bloemschikken
  • o Handwerken
 • Bewegingsactiviteiten
 • o Wandelen
 • Spelletjes en Quiz
 • o Bingo
 • o Sjoelen
 • o Rummikub
 • o Kaarten
 • o Schaken
 • o Dammen
 • Thema activiteiten
 • o Koken en Bakken
 • o High Tea
 • Uitstapjes
 • Aandacht voor de Arabische en Armeense achtergrond van cliënten
 • o Arabische en Armeense programma’s op televisie kijken
 • o Gesprekken over de cultuur en bijvoorbeeld over de Armeense genocide
 • o Zingen in het Nederlands en Armeens
 • o Eten en drinken volgens Arabische en Armeense gebruiken

Dit zijn allemaal voorbeelden van activiteiten. Er worden nog veel meer andere activiteiten aangeboden.

De activiteiten die we aanbieden sluiten ook aan op ziektebeelden. Denk hierbij aan dementie, depressie, persoonlijkheidsstoornis, eenzaamheid.  De activiteiten van de dagopvang worden zoveel mogelijk aangepast aan de behoeften van de cliënten.

Er is altijd gelegenheid voor de cliënten om met een begeleider privé gesprek te voeren, hiervoor is een ruimte beschikbaar.