Begeleiding individueel

wandelstok hand

 

Individuele begeleiding is bedoeld om uw zelfredzaamheid te bevorderen, te behouden of te verbeteren zodat u zolang mogelijk in uw eigen leefomgeving kunt blijven wonen. De gemeente kan u met de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondersteunen als u niet meer zelfredzaam bent.

Bij persoonlijke (individuele) begeleiding komt de begeleider bij u thuis en helpt alleen u.

Het is een doel dat u zich veilig en prettig voelt tijdens de begeleiding. Het is van belang om samen aan de slag te gaan. Hierbij wordt er gekeken naar de behoeften, wensen, eisen en benodigde vaardigheden. De basis van de relatie met de begeleider is vertrouwen, eerlijkheid en een goede balans tussen professionaliteit en betrokkenheid. Zo kan de begeleider of coach een steunpilaar, klankbord en vertrouwenspersoon zijn.

U kunt begeleiding krijgen bij:
• Het opbouwen en onderhouden van uw sociale netwerk
• Het organiseren van uw huishouden zo nodig met boodschappen doen
• Administratie. Een overzicht krijgen van uw facturen, contracten en verzekeringen, helpen met het verwerken van de post.
• Het bedienen van huishoudelijke apparaten
• Het indelen van de dag en dingen gaan doen
• Het organiseren van een zinvolle dagbesteding
• Uw zelfverzorging
• Het leggen van contact met andere mensen
• Het verminderen van gedragsproblemen
• Helpen bij sollicitaties

Het is de bedoeling dat u eerst kijkt of u uw probleem zelf kunt oplossen voordat u een beroep doet op de gemeente. Misschien kunt u uw omgeving daarvoor inschakelen of kunt u op een andere manier hulp regelen. Als het niet lukt om uw probleem zelf op te lossen, kunt u dit bij de gemeente melden.