Mantelzorgers en vrijwilligers


Mantelzorgers

Mantelzorgers verzorgen regelmatig vrijwillig een familielid, vriend of buurvrouw met een ziekte of beperking. De hulp die de mantelzorger biedt kan per situatie verschillen. De mantelzorg bestaat vaak uit begeleiding, gezelschap en toezicht houden. De mantelzorger kan ook hulp bieden bij het huishouden en de administratie van de hulpvrager.

Mantelzorgers binnen onze thuiszorg worden bij het gehele zorgproces betrokken. Wanneer een cliënt voor een bepaalde indicatie geen zorg kan ontvangen kijkt de thuiszorg welke hulp de mantelzorger kan bieden. Dit gaat uiteraard altijd in overleg met de mantelzorger.

Vrijwilligers

Tegenwoordig wordt er in de zorg steeds vaker een beroep gedaan op vrijwilligers. Met betrekking tot de nieuwe regeling binnen het WMO namelijk meer zelfredzaamheid van de hulpbehoevende zijn de vrijwilligers niet meer te missen. Vrijwilligerswerk betekend iets voor een ander doen zonder daar een directe connectie mee te hebben, daardoor hebben vrijwilligers in het algemeen een sterke intrinsieke motivatie.

Vrijwilligers binnen onze thuiszorg worden doorgestuurd vanuit de gemeente Almelo. Deze samenwerking vindt zich nu al een aantal jaren plaats. De vrijwilliger krijgt hierin de ruimte om in overleg de tijden bespreekbaar te maken en welke werkzaamheden uitgevoerd worden.